СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводна обработка на документи съгласно българското счетоводно и данъчно законодателство и приложимите счетоводни стандарти.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Цялостно управление на осигурителната дейност при назначаване или освобождаване на персонал.