ДЖИ ЕНД ВИ АКАУНТИНГ ООД

Джи енд Ви Акаунтинг предлага комплексни счетоводни услуги. Годишно счетоводно обслужване. Изготвяне на Годишни  Финансови Отчети. Консултации по българското счетоводно и данъчно законодателство. Регистрация по ЗДДС. Компанията изпълнява услугата ТРЗ  и личен състав,  и свързаните с това  процеси по наемане на персонала, обработка на работни заплати, начисления, удръжки, обезщетения, осигуровки и т.н.

Ние сме открити и бързи в комуникацията си. Ние помагаме на клиентите да се съсредоточат върху своите важни решения и отговорности, като набиране на персонал, обучение, управление и други. Ние сме тези, които ще помогнат за преодоляване на счетоводни и ТРЗ казуси при адаптиране към законодателни промени.

Изпълняваме ангажиментите си. Ние доставяме това, което обещаваме, всеки ден, за всеки клиент. Ние даваме на клиентите актуални идеи и ценна информация и съвети, на които те могат да се доверят.

Повече от 25 години опит в  счетоводни услуги, ТРЗ и личен състав, данък върху доходите на физическите лица, социално и здравно осигуряване, опит в човешките ресурси.

Счетоводни и ТРЗ услуги за клиенти от различни индустрии (производство, недвижими имоти, търговия, услуги) на частни компании – национални и международни.